Gençler!

Cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz, siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.

Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik; onu ila ve idame edecek sizsiniz.

Hakimiyeti Milliye, 31 Ağustos 1924 Dumlupınar'da Konuşma

(Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Ankara 1981, toplayan:Nimet Arsan, s. 182)